Nasze usługi
N o w o c z e s n a   t e c h n i k a   s t o m a t o l o g i c z n a   w   o d p r ę ż a j ą c e j   a t m o s f e r z e.
Implanty - profesjonalna implantologia

Skontaktuj się z nami >> Zobacz nagrody
Kto by nie chciał mieć jasnego, perfekcyjnego uśmiechu? Nawet jeśli zęby są nadszarpnięte upływem czasu obecnie Twój dentysta może to zmienić.

Wypadek podczas uprawiania sportu lub upadek mogą pozostawić braki w Twoim uśmiechu na każdym etapie Twojego życia. Próchnica oraz zapalenie przyzębia w ciągu wielu lat mogą spowodować utratę dużej ilości zębów. Są to stresujące sytuacje, jednak zasłanianie i maskowanie tych ubytków czy wymienne protezy nie są już konieczne.

Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego układu gryzienia i każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Twój dentysta posiada teraz nowoczesne rozwiązanie, alternatywne dla konwencjonalnych rozwiąza
ń protetycznych. Implant przejmuję funkcję zęba i jest jego najbliższym substytutem. Zintegrowany w kości implant pozwala znów jeść, śmiać się i mówić bez obaw.
Co to jest implant?
•    jest to nic innego jak sztuczny korzeń wykonany z tytanu. Te niewielkie tytanowe części stanową wysoce zaawansowane technicznie sztuczne korzenie zębowe, które stają się integralnym elementem szczęki. Są tak pewne jakby były częścią Ciebie i zapew-
Znak Jakości BIOMET 3i
Pamiętaj, leczenie implantami składa się z kilku etapów
• etap chirurgiczny polegający na wprowadzeniu implantu w kość
• etap wgajania trwający od 3 do 6 miesięcy (w tym czasie dochodzi do trwałego połączenia kości z implantem)
• etap odbudowy protetycznej polegający na wykonaniu uzupełnień w postaci koron lub mostów cementowanych na łącznikach wkręconych do implantów lub przykręcanych bezpośrednio do łączników. W przypadku protez opartych na implantach elementem mocującym protezę do implantów mogą być zatrzaski kulkowe, belki lub elementy magnetyczne.
• etapy kontrolne (po zako
ńczeniu leczenia protetycznego Pacjent powinien zgłaszać się na wizyty kontrolne celem właściwej oceny higieny i stanu uzupełnień - przestrzeganie tej procedury umożliwia odpowiednio wcześnie wychwycić ewentualne problemy i zaradzenie im).
•    zęby osadzone na implantach są praktycznie identyczne z zębami własnymi oraz dają całkowicie naturalne odczucie. Znika problem ruszającej się protezy. Nie ma potrzeby uszkadzania zębów sąsiednich w celu wykonania mostu. Implanty umożliwiają bezpieczne rozwiązania w każym wieku i w każdej sytuacji. Trwałe, wytrzymałe na siły zgryzowe i tak indywidualne jak Ty.

Pracujemy z wykorzystaniem najlepszych, sprawdzonych klinicznie technologii implantacji. Gabinet posiada
Znak Jakości BIOMET 3i będący gwarancją najwyższej jakości wykonania implantów.
implanty_olsztyn
niają stabilną podstawę dla pojedynczych koron, większych mostów czy protez zębowych.
Wskazania do implantacji - dla kogo są implanty zębowe
Możliwości implantacji omawiane są indywidualnie. Proponujemy implanty w przypadku pojedynczych braków zębów, braku zawiązków zębów stałych, braku skrzydłowych (bocznych) zębów, dla lepszej stabilizacji protez ruchomych.
Przeciwwskazania ogólne - wymagana konsultacja
Istnieje kilka grup ryzyk, przy których konieczna jest konsultacja i szczegółowy wywiad. Niektórzy Pacjenci nie mogą zostać zakwalifikowani do implantacji ze względu na stan zdrowia i/lub przebyte lub obecne choroby.
Przeciwwskazania miejscowe - stan kości i miejsce zabiegu
Podczas konsultacji niezwykle ważnym elementem do omówienia jest miejsce implantacji: miejsce posadowienia implantu. Zasadniczą rolę odgrywa m.in. stan zębów sąsiednich i stan kości.
Elżbieta Sujka - dentysta roku 2012/2013
Facebook Page Klinika dr Elżbiety Sujka
Polityka prywatności
Sujka © 2012
Facebook Page Klinika dr Elżbiety Sujka